Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışan Sayınız
Tehlike Sınıfı Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Sağlık Personeli

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK‘in 12. maddesine göre;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ ÇALIŞMA SÜRELERİ” adlı 12. maddesine göre,

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Diğer işyerlerinde;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 18 Aralık 2014 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK‘in 7. maddesine göre; az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu kalmıştır ve çok tehlikeli sınıfta süreler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika
diğer sağlık personeli bulundurmak zorunludur.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım