Risk Değerlendirmesi

 Risk Değerlendirmesi

Artemiz Osgb Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi) Nedir?

Risk değerlendirmeleri firmalardaki kazaya neden olabilecek ya da kötü sonuçlar doğurabilecek her türlü riskin, tehlikeli durumun ve bunlar için alınacak önlemlerin anlatıldığı ayrıntılı bir rapordur. Risk değerlendirmesini hazırlamak ISG uzmanının sorumluluğundadır ancak bunu yaparken firma yetkilisi, işyeri hekimi ve gerek duyulması halinde uzmanlardan yararlanır. Raporun içeriğinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

  • İnsan hayatını tehlikeye sokabilecek riskler
  • Riskler için çözüm önerileri ve tavsiyeler
  • Önlemlerin uygulanacağı tarihler
  • ISG Uzmanı, işyeri hekimi ve firma yetkilisinin onayı
  • Riskler oluşma olasılıkları ve oluştuklarında meydana gelecek hasara göre puanları

Bu riskler için alınacak önlemler olasılık ve muhtemel hasarlar göz önünde bulundurularak bir an önce uygulanması, beklenmedik bir anda meydana gelecek kazaların önüne geçmekte önemlidir.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım