Diğer Sağlık Personeli

  • Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.

  • Kimler Diğer Sağlık Personeli Olabilir?

– Hemşire / Sağlık Memuru
– Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri
– Acil Tıp Teknisyeni
– Çevre Sağlık Teknisyeni

  • Diğer Sağlık Personeli Belgesi Nasıl Alınır?

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda

– Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

– İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

– Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, Genel Müdürlükçe verilir.

  • Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri Nedir?

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda işyerlerinde;
– 10 ile 49arası çalışanda çalışan başına ayda en az 10 dakika
– 50 ile 249arası çalışanda çalışan başına ayda en az 15 dakika
– 250 ve üzeri çalışanda çalışan başına ayda en az 20 dakika

  • Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

– İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
– Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
– Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
– İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
– Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
– İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
– İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
– İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım